Mededingsrecht (concentraties): Directiecomité Belgische Mededingingsautoriteit bepaalt nadere regels vereenvoudigde aanmelding

In het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2020 zijn zogenaamde nadere regels gepubliceerd die betrekking hebben op de vereenvoudigde aanmelding van concentraties. Dit is van belang voor praktijkjuristen die actief zijn in het mededingingsrecht. De publicatie bouwt verder op artikel IV.70 en op artikel IV.10, § 3 van het Wetboek Economisch Recht. Artikel IV.70 van […]

Read more...