Hond achterlaten om zich ervan te ontdoen: wat zijn de maximumstraffen?

Bij beelden van ernstige dierenmishandeling uit het buitenland is het vaak comfortabel te denken dat “wij hier” meer ontwikkeld zijn en dat “die dingen” hier niet gebeuren. Zo weet u wellicht dat vele galgos (volledig de “galgo español”) in Portugal en Spanje buitengewoon slecht behandeld worden. Nochtans, ook in onze contreien is het soms “prijs”. […]

Read more...

Dieren aparte categorie in Burgerlijk Wetboek: mooie dag voor het dierenwelzijn!

Vandaag wordt het een historische dag! Op 30 januari 2020 zal de plenaire vergadering van De Kamer bepalen dat dieren gevoelens hebben. De Nederlandstalige definitie van dier wordt in het nieuw Burgerlijk Wetboek: “Dieren hebben gevoelsvermogen en hebben biologische noden”. In het Frans luidt het: “Les animaux sont doués de sensibilité et ont des besoins […]

Read more...

Registratie van honden

Vlaanderen wijzigt het Ministerieel Besluit betreffende de identificatie en registratie van honden In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018 werd een “kort maar krachtig” Ministerieel Besluit gepubliceerd. Het gaat om het Ministerieel Besluit van 12 oktober 2018 van de Vlaamse Minister voor Dierenwelzijn, Ben Weyts. De Minister wijzigt op een aantal belangrijke puntenhet ministerieel […]

Read more...