Civiele noodsituatie

Wanneer energiebevoorradingsproblemen een “civiele noodsituatie” vormen Op 17 oktober 2018 kwam er een Vlaams decreet tot stand met de titel “Decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie”. Het artikel 4 van dat Decreet bepaalt dat er geen omgevingsvergunning of omgevingsmelding vereist is voor de exploitatie van energieopwekkende installaties of voor […]

Read more...