Resultaten

 

2013:

Veroordeling telecomoperator tot een schadevergoeding van bijna 10.000 EUR wegens de niet-tijdige reparatie van de telefoondiensten van een callcenter. Zonder succes had de operator “overmacht” ingeroepen omdat de telefoonlijnen waren uitgevallen in de kerstperiode ten gevolge van een auto-ongeval (auto die een centrale had aangereden).

2014:

Rechtbank van koophandel van Turnhout velt vonnis waarin zeer duidelijk gepreciseerd wordt dat het consumentenrecht integraal van toepassing is op de verkoop van honden en katten door professionele verkopers aan consumenten. De verkoper in kwestie wordt veroordeeld wegens de verkoop van een hond met waterhoofd (hydrocephalus).

 

2015:

De ingeslagen weg wordt gevolgd: zeer vele rechtbanken passen consumentenrecht toe op de verkoop van honden en katten door professionele verkopers aan consumenten.

2016:

Mijlpaal: Hof van Cassatie vernietigt vonnis Vredegerecht Tielt dat stelde dat het consumentenrecht niet van toepassing zou zijn op de verkoop van honden en katten aan consumenten.

Op ontvankelijke wijze wordt tussengekomen voor GAIA in een geschil tussen een Tsjechische hondenexporteur en het Vlaams Gewest.

Groot strafonderzoek wordt ingesteld tegen malafide hondenimporteur.

Succes voor het Grondwettelijk Hof: Waals verbod op de verkoop en de productie van dieren die louter omwille van hun vacht worden gehouden wordt grondwettig verklaard.

2017:

Europese mijlpaal: Een Belgische grootschalige importeur van te jonge en zieke puppy’s wordt veroordeeld tot 200.000 euro (samengesteld uit boetes en een verbeurdverklaring van 191.000 EUR).

2018:

Verschillende vergunningen worden niet toegekend die aangevraagd waren door grootschalige importeurs en doorverkopers van honden en katten. In de provincies Limburg en Antwerpen.

Met succes wordt een dame bijgestaan die werd beschuldigd van “ontvoering” van een hond.

Hondenverkrachter wordt veroordeeld tot verbod om nog dieren te houden en tot een gevangenisstraf met geldboetes.

2019:

Raadkamer Brugge, vrijheid van meningsuiting op facebook en in de pers: doorverwijzing naar de correctionele rechtbank voorkomen inzake kritische meningen over een asiel.

Doodgeschopte kat te Huy: burgerlijke partijstelling van dierenrechtenorganisatie GAIA ontvankelijk en gegrond verklaard.

2020:

Kat(je) Lee: euthanasiebeslissing, genomen door het FAVV, inzake een kat waarvan het FAVV beweerde dat ze besmet was met het rabiësvirus onwettig laten verklaren door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Bijstand met succes van bekende Vlaamse viroloog inzake vrijheid van meningsuiting op twitter.

2021:

Net zoals in 2017 wordt een Belgische grootschalige importeur van puppy’s uit Oost-Europa strafrechtelijk veroordeeld. De boetes en verbeurdverklaringen liggen nu nog hoger dan in 2017.

Een deel van een reglement van mede-eigendom, van een zeer groot appartementencomplex in Berchem, wordt nietig verklaard omdat het voorziet in een algemeen verbod op het houden van meer dan 2 honden in elk appartement. De nietigverklaring wordt bekomen onder verwijzing naar het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven. Dieren maken deel uit van het gezin.

2022:

Vrijspraak voor GAIA in een zaak waar GAIA onterecht beschuldigd werd van het lasterlijk indienen van een strafklacht tegen een kippenhouder uit de regio van Neufchâteau. Er werd een schadevergoeding van maar liefst 250.000 euro gevraagd.