Ontheffing opdracht lid gegevensbeschermingsautoriteit: geen uiterst dringende situatie volgens Raad van State

Op de webiste van de Raad van State is op 17 augustus 2022 een persbericht gepubliceerd over een geding dat ingeleid was door een – ondertussen – voormalig lid van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. De Raad van State diende zich uit te spreken over de vordering tot schorsing, ingesteld volgens de uitzonderlijke procedure van de uiterst […]

Read more...

Zaak Easy Built: Hof van Cassatie velt arrest over het misdrijf van “oplichting” (artikel 496 van het Strafwetboek) (arrest van 28 juni 2022)

Op 28 juni 2022 velde het Hof van Cassatie, in een zaak met zeer veel partijen, een arrest over het misdrijf “oplichting”. Het arrest onderzoekt een arrest van het Hof van Beroep van Gent van 31 januari 2022. Voor het Hof van Cassatie voerde één van de eisers aan dat het Hof van Beroep van […]

Read more...

Fraudeonderzoek Belgisch voetbal: Hof van Cassatie gaat in op wrakingsverzoeken Kamer van Inbeschuldigingstelling (Hof van Beroep Antwerpen)

In een arrest van 22 februari 2022 is het Hof van Cassatie ingegaan op de vraag van verschillende advocaten om drie raadsheren van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Antwerpen te wraken. Het Hof is het met de advocaten van de verdediging eens dat de raadsheren over het geschil reeds eerder “raad” hebben gegeven of erover […]

Read more...

Raad van State vernietigt milieuvergunning voor exploiteren pluimveebedrijf aan de Kriekelswarande te Diest

Bij arrest van de 7de Kamer van de Raad van State is overgegaan tot vernietiging van het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, natuur en landbouw van 15 maart 2018 waarbij de milieuvergunning voor het exploiteren van een pluimveebedrijf, gelegen aan de Kriekelswarande te Diest, werd bevestigd. Het gaat concreet om een vergunning voor […]

Read more...

Bellen achter het stuur in de Provincie Antwerpen: geen voorstel tot minnelijke schikking, wel rechtstreeks naar politierechtbank

In de week van 1 maart 2021 geldt er in de Provincie Antwerpen een verhoogde waakzaamheid voor bellen achter het stuur. De politie controleert (onder andere met anonieme wagens) extra op het naleven van het verbod op het bellen achter het stuur. Wie betrapt wordt, krijgt een proces-verbaal waarbij het parket heeft aangekondigd dat er […]

Read more...