Hond achterlaten om zich ervan te ontdoen: wat zijn de maximumstraffen?

Bij beelden van ernstige dierenmishandeling uit het buitenland is het vaak comfortabel te denken dat “wij hier” meer ontwikkeld zijn en dat “die dingen” hier niet gebeuren. Zo weet u wellicht dat vele galgos (volledig de “galgo español”) in Portugal en Spanje buitengewoon slecht behandeld worden. Nochtans, ook in onze contreien is het soms “prijs”. […]

Read more...

Fraudeonderzoek Belgisch voetbal: Hof van Cassatie gaat in op wrakingsverzoeken Kamer van Inbeschuldigingstelling (Hof van Beroep Antwerpen)

In een arrest van 22 februari 2022 is het Hof van Cassatie ingegaan op de vraag van verschillende advocaten om drie raadsheren van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Antwerpen te wraken. Het Hof is het met de advocaten van de verdediging eens dat de raadsheren over het geschil reeds eerder “raad” hebben gegeven of erover […]

Read more...

Raad van State vernietigt milieuvergunning voor exploiteren pluimveebedrijf aan de Kriekelswarande te Diest

Bij arrest van de 7de Kamer van de Raad van State is overgegaan tot vernietiging van het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, natuur en landbouw van 15 maart 2018 waarbij de milieuvergunning voor het exploiteren van een pluimveebedrijf, gelegen aan de Kriekelswarande te Diest, werd bevestigd. Het gaat concreet om een vergunning voor […]

Read more...

Bellen achter het stuur in de Provincie Antwerpen: geen voorstel tot minnelijke schikking, wel rechtstreeks naar politierechtbank

In de week van 1 maart 2021 geldt er in de Provincie Antwerpen een verhoogde waakzaamheid voor bellen achter het stuur. De politie controleert (onder andere met anonieme wagens) extra op het naleven van het verbod op het bellen achter het stuur. Wie betrapt wordt, krijgt een proces-verbaal waarbij het parket heeft aangekondigd dat er […]

Read more...

Grondwettelijk Hof heeft inderdaad vragen over gezinshereniging beantwoord

Wij meldden deze week dat er donderdag, dit wil zeggen gisteren 28 januari, een arrest zou worden gepubliceerd van het Grondwettelijk Hof over gezinshereniging. Dit arrest is inderdaad beschikbaar en kan hier worden geraadpleegd: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-013n.pdf. Op de prejudiciële vraag van de Raad van State wordt ontkennend geantwoord. Er stelt zich geen grondwettelijk probleem. Ik kom […]

Read more...