Ontheffing opdracht lid gegevensbeschermingsautoriteit: geen uiterst dringende situatie volgens Raad van State

Op de webiste van de Raad van State is op 17 augustus 2022 een persbericht gepubliceerd over een geding dat ingeleid was door een – ondertussen – voormalig lid van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. De Raad van State diende zich uit te spreken over de vordering tot schorsing, ingesteld volgens de uitzonderlijke procedure van de uiterst […]

Read more...

Zaak Easy Built: Hof van Cassatie velt arrest over het misdrijf van “oplichting” (artikel 496 van het Strafwetboek) (arrest van 28 juni 2022)

Op 28 juni 2022 velde het Hof van Cassatie, in een zaak met zeer veel partijen, een arrest over het misdrijf “oplichting”. Het arrest onderzoekt een arrest van het Hof van Beroep van Gent van 31 januari 2022. Voor het Hof van Cassatie voerde één van de eisers aan dat het Hof van Beroep van […]

Read more...