Hond achterlaten om zich ervan te ontdoen: wat zijn de maximumstraffen?

Bij beelden van ernstige dierenmishandeling uit het buitenland is het vaak comfortabel te denken dat “wij hier” meer ontwikkeld zijn en dat “die dingen” hier niet gebeuren. Zo weet u wellicht dat vele galgos (volledig de “galgo español”) in Portugal en Spanje buitengewoon slecht behandeld worden. Nochtans, ook in onze contreien is het soms “prijs”. Zo werd op zondag 20 maart van dit jaar een hond aangetroffen in Moeskroen (op nauwelijks enkele kilometers van de taalgrens nabij “La Prairie”) die met de leiband was vastgemaakt aan de kant van de weg. Naast het arme dier stond zijn drinkbakje en wat brokken. Het dier was gechipt, waarbij is gebleken dat het eerder geadopteerd was uit het dierenasiel van Komen (Comines). Het asiel in kwestie heeft de gegevens van de chip ingegeven in dogid. De chip stond op een wat oudere man uit de regio die op zijn beurt doorverwees naar zijn schoonzoon. In elk geval was de hond dus al niet op de juiste verantwoordelijke gechipt. De schoonzoon werd door het asiel gecontacteerd waarbij die stelde “blij” te zijn dat zijn hond was teruggevonden. In de lokale pers was terecht te lezen dat dit een bizar verhaal was. Het asiel heeft het dossier in elk geval overgemaakt aan de dienst Dierenwelzijn van de Stad Moeskroen die hopelijk het dossier verder zal opvolgen.
Hoe is deze situatie juridisch geregeld? Wat riskeert de persoon die een dier achterlaat om zich ervan te ontdoen? Het zal u misschien verbazen, maar de zwaarte van de potentiële straf hangt af van de plaats waar het dier is achtergelaten. Omdat dit dier is achtergelaten in Wallonië, geef ik u de straffen weer die in Wallonië op dit misdrijf staan. In Wallonië gaat het om een misdrijf van de zogenaamde “tweede categorie”, zoals bepaald in het Waalse milieuwetboek. De straffen voor misdrijven van de tweede categorie zijn zeer streng in Wallonië: gevangenisstraffen van minstens 8 dagen tot 3 jaar. De boetes bedragen minstens 100 euro en maximaal 1.000.000 euro! U leest het goed.
Uiteraard zal er geen strafrechter gevonden worden die een jarenlange gevangenisstraf oplegt of een boete van honderdduizenden euro’s. Het is echter wel een feit dat de hoogte van de sancties, zoals die zijn ingeschreven in het Waalse Dierenwelzijnswetboek (Code du bien-être animal) aangeven dat er “niet gelachen” wordt met dit laks gedrag. Extra schrijnend is bovendien dat het ware motief om dieren op deze manier achter te laten, gelegen is in het feit dat men de afstandsvergoeding van 30 euro aan het asiel vaak niet wil ophoesten. Dan maar de “eenvoudige” weg.
In Vlaanderen zijn de straffen ook gevoelig omhoog gegaan. Op 2 februari 2022 stemde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, zoals al eerder in Woef geschreven, over een gevoelige strafverzwaring. De maximumstraffen in Vlaanderen op het achterlaten van een dier, zoals gebeurd is in Moeskroen, gaan nu van 16000 euro eerder naar 800.000 euro en van 0 dagen gevangenisstraf naar 5 jaar!
Hopelijk zal de lokale pers deze zaak verder opvolgen en ontkomt de persoon die dit dier achterliet niet aan justitie.