Fraudeonderzoek Belgisch voetbal: Hof van Cassatie gaat in op wrakingsverzoeken Kamer van Inbeschuldigingstelling (Hof van Beroep Antwerpen)

In een arrest van 22 februari 2022 is het Hof van Cassatie ingegaan op de vraag van verschillende advocaten om drie raadsheren van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Antwerpen te wraken. Het Hof is het met de advocaten van de verdediging eens dat de raadsheren over het geschil reeds eerder “raad” hebben gegeven of erover […]

Read more...