Over bemande en onbemande zonnecentra — coronacrisis

Op 12 februari 2021 werd er een technische wijziging aan het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In de motivering voorafgaand aan het Ministerieel Besluit wordt verwezen naar de beslissing van het Overlegcomit├ę van 5 februari 2021 die inhoudt dat de bemande zonnebanken mogen heropenen vanaf 1 maart 2021 (weliswaar met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol). Omdat het erop leek dat de onbemande zonnecentra open zouden mogen gaan vanaf 13 februari 2021 (samen met de kappers), werd daarom, bij urgentie een verduidelijking aangebracht aan het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020. De situatie is nu: bemande en onbemande zonnecentra mogen openen vanaf 1 maart 2021, niet eerder.