Vonnis in de zaak tegen het slachthuis te Izegem

Gisteren, op 25 januari 2021, werd te Ieper de correctionele zaak behandeld tegen het slachthuis uit Izegem. Op 22 februari 2021 zal de correctionele rechtbank vonnis vellen. Mevrouw de voorzitter heeft alle partijen op 25 januari gehoord, zijnde het Openbaar Ministerie, de Burgerlijke Partij (Animal Rights) en de verdediging. De uitspraak is openbaar. De Procureur des Konings heeft de tenlasteleggingen tegen het slachthuis in drie categorieën onderverdeeld: de eerste tenlasteleggingen betroffen het dierenwelzijn, een volgende tenlastelegging ging over de traceerbaarheid (paspoorten) van runderen die aangeboden worden ter slachting en de laatste tenlasteleggingen hadden betrekking op hygiënekwestie (vallend onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).