Corona: Kapsalons voor honden en katten (inclusief trimmers) mogen wél open blijven!

De Bijlage bij het Ministeriële Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2020) geeft een definitie van die handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming en de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking.
De bijlage vermeldt dus dienstverlenende ondernemingen. In de bijlage worden, wat dieren betreft, volgende ondernemingen vermeld (zie pagina 78148 van het Belgisch Staatsblad): “Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren” (in het Nederlands); “Les services de soin, d’hébergement et de refuge pour animaux” (in het Frans).
Worden met andere woorden beschouwd als zijnde “noodzakelijk” voor de bescherming en de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking: diensten voor de verzorging van dieren / les services de soins pour animaux.
Het is evident dat trimsalons en kapsalons voor dieren onder de definitie vallen van “diensten voor de verzorging van dieren” en dus open kunnen blijven.
Meer zelfs, op alle overheden van België rust de Europese verdragsplicht om deze diensten open te houden. Artikel 13 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie bepaalt dat de Lidstaten van de Europese Unie, Unie waar ook België toe behoort, bij het uitvoeren van het beleid ten volle rekening dienen te houden met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel. Trim- en kapsalons kunnen perfect hun werk verrichten zonder dat er intermenselijk contact nodig is.
Kortom: de FAQ (https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/) is in strijd met het Ministerieel Besluit. De vraag “Mogen dierenkapsalons open zijn?” dient positief beantwoord te worden en niet negatief.
De Vlaamse Minister van Dierenwelzijn heeft een punt en komt terecht op voor het belang van die dieren die niet zonder een regelmatige trimbeurt kunnen (te denken is bijvoorbeeld aan langharige katten waarvan de vacht zonder verzorging uitgroeit tot een pijnlijk viltplakkaat of aan inbeslagnames van broodfokkweekteven die onmiddellijk moeten getrimd worden om erger te voorkomen).