Vernietiging door de Raad van State van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden voor zonnecentra

In het Belgisch Staatsblad van vandaag – 13 februari 2020 – staat een korte mededeling gepubliceerd met betrekking tot het Koninklijk Besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra. het Koninklijk Besluit in kwestie is blijkbaar vernietigd en dit bij arrest nr. 246.952 van 5 februari 2020. Op deze website zult u weldra meer lezen over dit arrest en hoe de Raad van State tot de beslissing is gekomen om het Koninklijk Besluit van 24 september 2017 te vernietiging.