Wijzigingen aan de Beslissing van 31 mei 2016 van het FAVV wat betreft de erkenning van analyselaboratoria

Op 10 januari 2020 besliste de gedelegeerd bestuurder van het FAVV om een eerdere beslissing van 31 mei 2006 te wijzigen. Het gaat meer bepaald om de beslissing waarbij analyselaboratoria “in samenhang met de controleopdrachten van het FAVV” worden erkend. Het gaat om een technische beslissing waarbij een nieuwe naam van een laboratorium wordt opgenomen. Het laboratorium “Hainaut Vigilance Sanitaire (HVS”)” heet tegenwoordig “Hainaut Analyses”. Het is nu die nieuwe naam die opgenomen staat in de bijlage bij de beslissing van 31 mei 2006 van het FAVV tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met de controleopdrachten. De andere laboratoria die nu erkend zijn, zijn te vinden op de site van het FAVV: hier.