Vernietiging door de Raad van State van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden voor zonnecentra

In het Belgisch Staatsblad van vandaag – 13 februari 2020 – staat een korte mededeling gepubliceerd met betrekking tot het Koninklijk Besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra. het Koninklijk Besluit in kwestie is blijkbaar vernietigd en dit bij arrest nr. 246.952 van 5 februari 2020. Op […]

Read more...

Wijzigingen aan de Beslissing van 31 mei 2016 van het FAVV wat betreft de erkenning van analyselaboratoria

Op 10 januari 2020 besliste de gedelegeerd bestuurder van het FAVV om een eerdere beslissing van 31 mei 2006 te wijzigen. Het gaat meer bepaald om de beslissing waarbij analyselaboratoria “in samenhang met de controleopdrachten van het FAVV” worden erkend. Het gaat om een technische beslissing waarbij een nieuwe naam van een laboratorium wordt opgenomen. […]

Read more...