Dieren aparte categorie in Burgerlijk Wetboek: mooie dag voor het dierenwelzijn!

Vandaag wordt het een historische dag! Op 30 januari 2020 zal de plenaire vergadering van De Kamer bepalen dat dieren gevoelens hebben. De Nederlandstalige definitie van dier wordt in het nieuw Burgerlijk Wetboek: “Dieren hebben gevoelsvermogen en hebben biologische noden”. In het Frans luidt het: “Les animaux sont doués de sensibilité et ont des besoins biologiques.” Men mag het belang van deze bepaling niet onderschatten. Gevolgen zijn bijvoorbeeld te verwachten voor openbare verkopen van dieren na faillissementen van bijvoorbeeld hondenkwekers. Een dergelijke – ethisch totaal onaanvaardbare – openbare verkoop vond in de eerste helft van 2019 nog plaats na een faillissement van een hondenkweker uit Boezinge (Ieper). Met het nieuwe artikel 3.39 van het nieuwe burgerlijk wetboek zal hier hopelijk met meer succes tegen kunnen worden ingegaan. Het is immers evident dat dergelijke openbare verkopen chaotisch verlopen en zeker en vast de biologische noden van de verkochte dieren negeren. De verkoopspraktijken zelf, die er enkel op gericht zijn om zo veel mogelijk “actief” te “realiseren”, zijn overigens erg betwistbaar aangezien veilinghuizen geen erkenning hebben van de Minister van Dierenwelzijn, zoals vereist door artikel 5 van de Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986.

30 januari 2020 mag geboekstaafd staan als een mooie dag voor de dieren! En, als ik u een geheimpje mag laten weten: ik heb mijn steentje mogen bijdragen aan deze definitie.

Niet flauw doen: ik ben er fier op!