Maatregelen op het gebied van diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest

Op 20 januari 2020 nam de Europese Commissie een nieuw uitvoeringsbesluit waardoor de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten gewijzigd is. Het uitvoeringsbesluit (met referentie 2020/46) heeft specifiek een impact op België. Zo is in overweging 3 te lezen dat in december 2019 een geval van Afrikaanse pest zich heeft voorgedaan in de Belgische provincie Luxemburg. Het gebied waar het geval zich heeft voorgedaan is momenteel opgenomen in de lijst in deel I van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU. Door het recente geval van Afrikaanse varkenspest moet het gebied in kwestie nu echter verplaatst worden naar de lijst in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU. Met name geldt voor gebieden opgenomen in deel II van de bijlage een verbod op verzending van levende varkens. Wat België betreft geldt dit verbod aldus in de provincie Luxemburg dat afgebakend wordt door de grens met Frankrijk ter hoogte van Florenville tot de N87 de grens kruist met opnieuw Frankrijk (het gebied af te bakenen door mee te gaan met de wijzers van de klok).