Sledehondeneventen

Belgische sledehondeneventen: uitzonderingen op de regel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

In het Vlaams Gewest bepaalt artikel 36, 7° van de Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986 dat “[hij of zij] gestraft wordt met een boete van 52 euro tot 2000 euro die “honden als last- en trekdieren gebruikt, onverminderd de afwijkingen die de minister bevoegd voor het dierenwelzijn kan verlenen volgens de voorwaarden die de Koning bepaalt.”

Welnu, in het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018 werd een Vlaams Ministerieel Besluit gepubliceerd, ondertekend door Minister Ben Weyts op 12 oktober 2018, waarmee afwijkingen op de regel werden verleend. Voor het seizoen 2018-2019 verleent de Minister toestemming voor de organisatie van de volgende evenementen met sledehonden: 1° aan VZW Mushing Belgium voor evenementen in Grimbergen, Westerlo, Helchteren en Opglabbeek; 2° aan de VZW Federation of Belgian Mushers Clubs voor evenementen in Meeuwen en in Lommel.

In het Besluit van de Minister wordt verder nog verduidelijkt dat de twee vzw’s moeten voldoen aan de vereisten van het Koninklijk Besluit van 12 maart 1999 houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vereiste dat de honden, om aan een wedstrijd of demonstratie deel te nemen, ten minste één jaar oud moeten zijn. Verder is ook verplicht dat de organiserende vereniging lid is van een internationale federatie van sledehonden. De European Sled Dog Racing Association (ESDRA), la Fédération Internationale Sportive de Traineau à chiens (FISTC), de World Sleddog Association (WSA) en de International Federation of Sleddog Sports (IFSS) worden genoemd in het Koninklijk Besluit van 12 maart 1999.

Anthony Godfroid, specialist dierenwelzijnsrecht, anthony.godfroid@fidelitas.be.

Geef een reactie