Registratie van honden

Vlaanderen wijzigt het Ministerieel Besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018 werd een “kort maar krachtig” Ministerieel Besluit gepubliceerd. Het gaat om het Ministerieel Besluit van 12 oktober 2018 van de Vlaamse Minister voor Dierenwelzijn, Ben Weyts. De Minister wijzigt op een aantal belangrijke puntenhet ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden.

Zo wordt artikel 2, punt 2°, e) van het Ministerieel Besluit gewijzigd. Waar er voorheen stond te lezen dat “het identificatiecertificaat plaats bevat voor ten minste de volgende gegevens: 2° de gegevens van de verantwoordelijke: a) naam en voornaam; b) volledig adres; c) telefoonnummer; d) e-mailadres; e) erkenningsnummer” wordt letter e) vervangen door “rijksregisternummer”.

Concreet moet nu dus ook het rijksregisternummer opgenomen worden van het hondenbaasje in het identificatiecertificaat. Wanneer een hond wordt overgenomen door een nieuw baasje zal voor het nieuwe baasje ook niet langer het erkenningsnummer moeten worden opgenomen maar ook zijn of haar rijksregisternummer. De gegevens van de overnemers komen nog altijd op de achterzijde van het originele identificatiecertificaat.

Verder volgt Vlaanderen het voorbeeld van Wallonië door nu ook het ras toe te voegen aan de gegevens die het registratiecertificaat moet vermelden. In Vlaanderen (net zoals in Wallonië, maar voorlopig nog niet in het Brussels Gewest) moet het registratiecertificaat nu de volgende gegevens vermelden: 1° het opschrift “registratie van een hond”, 2° het identificatienummer van de hond, 3° de naam en het adres van de verantwoordelijke, 4° het nummer van het paspoort, 5° het ras.

Ook asielen zullen in de asielfiche het rijksregisternummer van de adoptant moeten gaan vermelden. De volgende gegevens van de adoptant moeten gaan voorkomen in de fiche: naam en voornaam; volledig adres; telefoonnummer; e-mailadres; rijksregisternummer.

Wij vinden het een zeer goede zaak dat nu ook het rijksregisternummer zal genoteerd worden. Op deze manier is het baasje van de hond, los van de vraag of het om een aankoop / overname / adoptie gaat, veel beter op te sporen mocht deze bijvoorbeeld vergeten om het nieuwe adres door te geven aan dogid. Het rijksregisternummer is sowieso gelinkt aan de woonplaats van de verantwoordelijke van de hond. Eén van de hoofdbetrachtingen van hondenregistratie is om ze, bij verloren lopen, eenvoudig te kunnen verenigen met hun verantwoordelijke. De toevoeging van het rijksregisternummer is zeer welkom.

 

Anthony Godfroid, specialist dierenwelzijnsrecht, anthony.godfroid@fidelitas.be

Geef een reactie