Justitiehuizen: Vlaamse bevoegdheid sinds 1 juli 2014

De Belgische zesde Staatshervorming is in werking getreden op 1 juli 2014. Diverse bekende bevoegdheden zijn vanaf die datum regionale kwesties geworden. Dat de kinderbijslag of de bevoegdheid dierenwelzijn regionaal is geworden, heeft bijvoorbeeld al aardig wat persaandacht gekregen. Dat ook de verantwoordelijkheid voor de zogenaamde “justitiehuizen” niet langer federale materie is, is heel wat […]

Read more...

Civiele noodsituatie

Wanneer energiebevoorradingsproblemen een “civiele noodsituatie” vormen Op 17 oktober 2018 kwam er een Vlaams decreet tot stand met de titel “Decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie”. Het artikel 4 van dat Decreet bepaalt dat er geen omgevingsvergunning of omgevingsmelding vereist is voor de exploitatie van energieopwekkende installaties of voor […]

Read more...

Registratie van honden

Vlaanderen wijzigt het Ministerieel Besluit betreffende de identificatie en registratie van honden In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018 werd een “kort maar krachtig” Ministerieel Besluit gepubliceerd. Het gaat om het Ministerieel Besluit van 12 oktober 2018 van de Vlaamse Minister voor Dierenwelzijn, Ben Weyts. De Minister wijzigt op een aantal belangrijke puntenhet ministerieel […]

Read more...